En op 27 mei 2021 kwam voor de KHO dan ook eindelijk ook het verlossende woord vanuit de Gemeente Renkum:


WE MOGEN WEER REPETEREN!!!

Dat wil zeggen dat we als muziekvereniging met maximaal 30 personen mogen repeteren (exclusief de dirigent). 

We hanteren hierbij uiteraard de nu geldende protocollen. Voor de duidelijkheid: de horeca is nog steeds gesloten, dus vanuit Lebret mogen er geen drankjes in de pauzes en na afloop geschonken worden. Dus neem voor jezelf bijvoorbeeld een flesje water mee.

Graag willen we ook voor de komende weken inventariseren wie er wel of niet zijn voor het klaarzetten van de juiste stoelen. Daarom vragen we heel nauwkeurig te zijn met het melden van je aan- en afwezigheid: doorgegeven bij Martine ().

Beste leden van de KHO,

Op vrijdag 26 maart houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de KHO. Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. De agenda en vergaderstukken zijn rondgestuurd met de mail.

In verband met de omstandigheden wordt deze vergadering gehouden via ZOOM. Een link om mee te doen met de vergadering zal jullie nog worden toegezonden. Vergaderen via de computer vraagt wel om enkele aanpassingen. De belangrijkste is wel, dat we jullie vragen om vragen die je bij de financiële stukken of voor de rondvraag hebt, op uiterlijk 24 maart wilt insturen via de mail, op het adres . De vragen worden uiteraard in de vergadering beantwoord.

Met muzikale groet,

Het bestuur

Vrijdag 19 juni 2020 is een dag in de KHO historie die we niet snel gaan vergeten.
Na ruim drie maanden mochten we weer gaan repeteren. Wel onder duidelijke beperkingen. In eerste instantie met maximaal 30 muzikanten en met onderlinge afstanden van minstens 2 meter in alle richtingen.

Ondanks alle regeltjes en beperkingen was het toch een heel feestelijk weerzien en het voelde zo bevrijdend om eindelijk weer samen te kunnen en mogen musiceren.

De eerste versoepelingen zijn inmiddels ook een feit. Voor de meeste instrumenten kan de onderlinge afstand terug naar 1,50 meter en ook de grens van maximaal 30 personen geldt inmiddels niet meer.

We zijn er nog lang niet, en hoe we verder gaan met onze concerten en evenementen is nog best een hele puzzel.

Maar er klinkt in elk geval weer orkestmuziek bij de KHO.

In verband met de overheidsmaatregelen met betrekking tot het Coronavirus zijn verschillende activiteiten van de KHO afgelast. Repetities en concerten vinden momenteel niet plaats. Ook de recent door het Kabinet aangekondigde versoepelingen van enkele maatregelen brengen daar nog geen verandering in. De kans is erg groot dat we als orkesten pas na de zomer weer bijeen kunnen komen. Er is op dit moment nog veel onzeker. 

De muzieklessen van de KHO zijn inmiddels wel hervat, deze vinden op digitale wijze plaats.

De zomerconcerten, die geprogrammeerd waren op 14 en 28 juni, kunnen helaas niet doorgaan

 

De aangesloten verenigingen worden door de KNMO bond geadviseerd hun evenementen, inclusief repetities en lessen, tot nader order te staken. Dit in vervolg op de aangescherpte maatregelen die de rijksoverheid vanmiddag bekend heeft gemaakt.

Wij hebben besloten dit advies te volgen. Overigens bereikte ons al het bericht dat ook de gemeente Renkum onze repetitielokatie Lebret, ook voor bijeenkomsten kleiner dan 100 personen, en die dus buiten de overheidsmaatregelen van vanmiddag vallen, voorlopig te sluiten.

Geen makkelijk besluit, maar hier geldt "better safe than sorry". 

Vooralsnog zetten wij de activiteiten van de KHO tot 31 maart stop. Wij houden jullie op de hoogte. Valt het mee, dan starten we eerder weer, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat maatregelen van de overheid kunnen leiden tot een verlenging van dit besluit.

Wij hopen op jullie begrip en hopen iedereen zo snel mogelijk in goede gezondheid terug te zien.